Brooklyn Summer Camp

By | Study Tours | No Comments

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình do Trường Ngôn ngữ Brooklyn (New York) tổ chức, thực hiện, cung cấp những giờ học tiếng Anh năng động và nghiêm túc với mục tiêu giúp học sinh đạt được nhu cầu nâng cao ngôn ngữ học thuật, xã hội và làm việc của các em. Địa điểm: St. Francis College, New York, USA Đối tượng tuyển sinh: Các em học sinh ở độ tuổi từ 13-17 Số lượng học sinh/đoàn: 20-30 học sinh Thời lượng của chương trình: Chương trình 02 tuần Chương trình 03 tuần Chương trình 10 ngày (dành riêng cho trường/nhóm) Trình độ tiếng Anh: Intermediate (có kiểm tra xếp lớp)…

Read More